Suunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2020
Marttisjärvi Kuntoon ry


Toimintasuunnitelma järven kunnostuksen osalta on liitetty ELY hakemukseen marraskuussa 2019.

Tiivistelmä toimenpiteistä lueteltuna ohessa

1.       Valuma-alueiden kartoitus. Metsähallitus on alustavassa maastokatselmuksessa ilmoittanut tekevänsä suunnitelman, jonka he toteuttavat ojitusalueiden veden laadun parantamiseksi. Esko Laitinen 2.7.2020 oli yhteydessä meihin ja ilmoitti suunnitelman olevan valmis ja osa siitä on lähtenyt toteutumaan. Syyskesästä resursseja lisätään ja työt etenevät syksyn mittaan. Töitä ajoitetaan osin metsänparannustöiden yhteyteen. Toimenpiteet koskevat valtion maita. 
Yksityisillä mailla ilmakuvaus ja toimenpiteiden suunnittelu tapahtuu tämän kesän aikana. Tehdään erillinen toimenpidesuunnitelma.

2.       Koekalastus on alustavasti sovittu Kalatalouskeskuksen/ Pro Agrian kanssa. Se toteutetaan järven osalta elokuun alkupäivinä. Suunnitelman teko on toimittajan vastuulla. Koekalastuksen yhteydessä järjestetään kalastustalkoot.

3.       Veden laadun mittaukset on suoritettu toukokuussa 2020 ELYn toimesta. Tulokset on luettavissa SYKEn sivuilta. Samalla ELY seuraa muiden lähijärvien veden laatua.

4.       Marttisjärvi Kuntoon ry toimii yhteistyössä Kiiminkijoki ryn kanssa. Esimerkiksi niittoon tarvittava välineistö saadaan sen kautta edullisesti.

5.       VESIKASVIEN NIITTO aloitetaan mahdollisimman pian. Suunnitelmissa oli että niitämme järvellä kaksi kertaa kesän aikana. Niittolupiin tulleiden muutosten takia hakemukset tulee olla ELYssä 30 vrk ennen niiton aloittamista. Aiemmin riitti kirjallinen ilmoitus. Niitto pyritän aloittamaan niin pian kuin se on mahdollista.
Niittoon vaaditaan nykyään suunnitelma ja eritoten niittojätteiden sijoituspaikat. Pyydämme tässä tilaisuudessa vesialueen omistajia/ haltijoita täyttämään niittoa koskevan kaavakkeen ja merkitsemään karttaan läjityspaikat. Samalla voi esittää toivomuksia vesikasvien niitosta omassa rannassa. 
Ryn hallitus toimittaa niittolupailmoituksen/-hakemuksen  tämän tilaisuuden jälkeen välittömästi ELYlle.

6.       Pro Agria järjestää syyskuussa Marttisjärven rannassa kaikille avoimen kalankäsittely- ja infomaatiopäivän. Siitä tarkemmin myöhemmin paikallislehdessä.

7.       Hallitus huolehtii kunnan siltarahoituksen siirtämisen yhdistyksen tilille pikimmiten. ELY avustus tulee tositteiden perusteella jälkikäteen kahdessa erässä. Omarahoitusosuutta seurattava tarkasti. Talkootyöt olisi kunkin huolehdittava sihteerin tai hallituksen jäsenten kanssa.

8.       Hallitus huolehtii seuraavan kahden seuraavan vuoden (2021-2022) ELY hakemuksen toimintasuunnitelmineen elokuun loppuun mennessä.

9.       Sihteeri huolehtii jäsenmaksuasiat kuntoon 20.9.2020 mennessä.

10.   Pienpetojen pyyntiä tulisi tehostaa ranta- ja jokialueilla. Samaten majavanpyyntiä suositellaan (talkoopyynti?)

11.   Veden korkeutta seurataan järvessä tämä kesä tiiviisti. Rannoille on laitettu mittatolpToimintasuunnitelma 2020
MArttisjärvi Kuntoon ry


Toimintasuunnitelma järven kunnostuksen osalta on liitetty ELY hakemukseen marraskuussa 2019.

Tiivistelmä toimenpiteistä lueteltuna ohessa

1.       Valuma-alueiden kartoitus. Metsähallitus on alustavassa maastokatselmuksessa ilmoittanut tekevänsä suunnitelman, jonka he toteuttavat ojitusalueiden veden laadun parantamiseksi. Esko Laitinen 2.7.2020 oli yhteydessä meihin ja ilmoitti suunnitelman olevan valmis ja osa siitä on lähtenyt toteutumaan. Syyskesästä resursseja lisätään ja työt etenevät syksyn mittaan. Töitä ajoitetaan osin metsänparannustöiden yhteyteen. Toimenpiteet koskevat valtion maita. 
Yksityisillä mailla ilmakuvaus ja toimenpiteiden suunnittelu tapahtuu tämän kesän aikana. Tehdään erillinen toimenpidesuunnitelma.

2.       Koekalastus on alustavasti sovittu Kalatalouskeskuksen/ Pro Agrian kanssa. Se toteutetaan järven osalta elokuun alkupäivinä. Suunnitelman teko on toimittajan vastuulla. Koekalastuksen yhteydessä järjestetään kalastustalkoot.

3.       Veden laadun mittaukset on suoritettu toukokuussa 2020 ELYn toimesta. Tulokset on luettavissa SYKEn sivuilta. Samalla ELY seuraa muiden lähijärvien veden laatua.

4.       Marttisjärvi Kuntoon ry toimii yhteistyössä Kiiminkijoki ryn kanssa. Esimerkiksi niittoon tarvittava välineistö saadaan sen kautta edullisesti.

5.       VESIKASVIEN NIITTO aloitetaan mahdollisimman pian. Suunnitelmissa oli että niitämme järvellä kaksi kertaa kesän aikana. Niittolupiin tulleiden muutosten takia hakemukset tulee olla ELYssä 30 vrk ennen niiton aloittamista. Aiemmin riitti kirjallinen ilmoitus. Niitto pyritän aloittamaan niin pian kuin se on mahdollista.
Niittoon vaaditaan nykyään suunnitelma ja eritoten niittojätteiden sijoituspaikat. Pyydämme tässä tilaisuudessa vesialueen omistajia/ haltijoita täyttämään niittoa koskevan kaavakkeen ja merkitsemään karttaan läjityspaikat. Samalla voi esittää toivomuksia vesikasvien niitosta omassa rannassa. 
Ryn hallitus toimittaa niittolupailmoituksen/-hakemuksen  tämän tilaisuuden jälkeen välittömästi ELYlle.

6.       Pro Agria järjestää syyskuussa Marttisjärven rannassa kaikille avoimen kalankäsittely- ja infomaatiopäivän. Siitä tarkemmin myöhemmin paikallislehdessä.

7.       Hallitus huolehtii kunnan siltarahoituksen siirtämisen yhdistyksen tilille pikimmiten. ELY avustus tulee tositteiden perusteella jälkikäteen kahdessa erässä. Omarahoitusosuutta seurattava tarkasti. Talkootyöt olisi kunkin huolehdittava sihteerin tai hallituksen jäsenten kanssa.

8.       Hallitus huolehtii seuraavan kahden seuraavan vuoden (2021-2022) ELY hakemuksen toimintasuunnitelmineen elokuun loppuun mennessä.

9.       Sihteeri huolehtii jäsenmaksuasiat kuntoon 20.9.2020 mennessä.

10.   Pienpetojen pyyntiä tulisi tehostaa ranta- ja jokialueilla. Samaten majavanpyyntiä suositellaan (talkoopyynti?)

11.   Veden korkeutta seurataan järvessä tämä kesä tiiviisti. Rannoille on laitettu mittatolppia, joista kirjataan veden korkeudet ylös.

12.   Tiedottamisesta; kotisivujen teko ostetaan palveluna. Sivut ovat valmiina 15.8. mennessä. Työkohteita kuvataan sekä ilmasta että maalta seurantaa ja dokumentointia varten. Lehtijuttuja julkaistaan paikallislehdissä. Itse kunkin olisi kiva pitää ”vesistöpäiväkirjaa”.


Utajärvellä, 3.7.2020                             Hallitus

Niittoilmoitus