Vesitutkimukset

Marttisjärvi/ 
Veden tilan seuranta

Marttisjärven veden tilaa on seurattu vuodesta 1976 lähtien Ympäristökeskuksen ja ELYn toimesta. Tulokset ovat yleisesti nähtävillä SYKEn sivuilla http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_11_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI