Hallitus

Yhdistyksen hallitus 3.7.2020 alkaen

Puheenjohtaja
Matti Moilanen
Jäsenet
Matti Nissinen
Jari Pellikka
Pentti Marttila-Tornio
Varajäsenet:
Eero Pirttikoski
Väinö Moilanen
Sihteeri/Rahastonhoitaja:
Matti Pulkka

Toiminnantarkastaja(t):
Varsinainen: Seppo Moilainen
Varalla: Arja Moilanen